Każda najmniejsza stłuczka samochodowa może generować poważne koszty. Wiedzą o tym nawet początkujący kierowcy. Straty pokrywa OC, ale pod warunkiem, że dopełnimy wszystkich niezbędnych formalności po zdarzeniu. Ponadto wysokość odszkodowania, jakie uda się uzyskać, zależy w dużej mierze od nas. Co zrobić, żeby było zadowalające i faktycznie rekompensowało nasze straty?

Sam wybór OC to jeszcze nie wszystko. Tu oczywiście najlepiej kierować się  ceną ‒ OC w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym ma taki sam zakres. Co jednak należy zrobić, gdy już dojdzie do zdarzenia drogowego? Wypadek czy stłuczka nakładają na kierowcę pewne obowiązki do wypełnienia. Im szybciej i dokładniej je zrealizujemy, tym szybciej odszkodowanie zostanie wypłacone, a szkoda naprawiona.

Szukając dobrego OC, warto kierować się  ceną. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze OC, wypełnij formularz na stronie i czekaj na telefon >>

  1. Ustalenie  winnego

Już na miejscu zdarzenia powinno się podpisać tzw. oświadczenie sprawcy kolizji drogowej ‒ dobrze jest wozić ze sobą gotowy dokument do wypełnienia, na wszelki wypadek. W oświadczeniu znajduje się miejsce na krótki opis okoliczności zdarzenia, a przede wszystkim na jednoznaczne wskazanie winnego kolizji. To z jego OC zostaną pokryte straty. Jeżeli nie możesz porozumieć się z drugim kierowcą co do sprawstwa, koniecznie poczekaj na miejscu na przyjazd policji.

Jeżeli kierowcy nie posiadają gotowego druku do wypełnienia, sprawca wypadku może własnoręcznie wypisać informacje na dowolnej kartce formatu A4. Powinny się na niej znaleźć dane osobowe uczestników kolizji, adresy, numery telefonów i dowodów rejestracyjnych. Koniecznie trzeba wpisać numer polisy OC sprawcy i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego i jak najdokładniej opisać zdarzenie. Przydadzą się też dane ewentualnych świadków.

Aby nie narazić się na dodatkowe problemy, dobrze jest pamiętać, co należy zrobić bezpośrednio po zdarzeniu drogowym. Jeśli nie ma rannych lub zabitych, należy zabezpieczyć miejsce kolizji, np. poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego. Auta powinny zostać sprowadzone na pobocze, tak by nie utrudniały ruchu drogowego. To ważne, bowiem za nieusunięcie pojazdów z drogi można dostać mandat. Ponadto na żądanie osób uczestniczących w zdarzeniu sprawca ma obowiązek podać dane personalne swoje oraz właściciela samochodu, a także dane swojego ubezpieczyciela.

Jeżeli w wypadku są ranni lub zabici, należy przede wszystkim udzielić im pomocy i wezwać służby ratownicze oraz policję. W tym wypadku nie wolno przestawiać pojazdów ani wykonywać żadnych innych czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu zdarzenia. Kierowcy powinni pozostać na miejscu wypadku i czekać na przyjazd służb.

  1. Zebranie dowodów

Zdjęcia z miejsca zdarzenia, także te zrobione telefonem, są ważnym dowodem dla ubezpieczyciela. Sfotografuj, o ile to możliwe, miejsce kolizji w ogólnym rzucie, a także powstałe szkody z bliska. Stres może utrudniać staranną ewidencję, ale postaraj się zachować zimną krew i zrobić to możliwie jak najdokładniej.

  1. Niezwłoczne zgłoszenie szkody

Choć termin na zgłoszenie szkody, to aż trzy lata, najlepiej z tym nie zwlekać. . Odwlekanie zgłoszenia daje towarzystwu ubezpieczeniowemu podstawy do zarzucenia Ci, że przyczyniasz się do rozmiaru szkody. Jak? Choćby w ten sposób, że naruszone fragmenty karoserii zaczynają rdzewieć, a przez wybitą szybę do auta dostaje się wilgoć, która negatywnie wpływa na elektronikę. Absurdalne? Być może. Ubezpieczyciele bronią się w ten sposób również przed potencjalnymi wyłudzaczami, którzy rzeczywiście dają sobie czas na to, by uszkodzić auto w większym stopniu, a potem otrzymać wyższe odszkodowanie.

Do zgłoszenia szkody potrzebne będzie wymienione wcześniej oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Należy się z nim zgłosić osobiście do siedziby ubezpieczyciela lub  przekazać je przez internet. Gdy chodzi o większą szkodę, warto od razu zadzwonić z informacją o jej wystąpieniu. Przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej pomoże w podjęciu dalszych czynności.

  1. Zapytanie o BLS

Jeżeli nikt nie jest ranny, przy okazji zgłaszania szkody dobrze jest zapytać, czy nasza firma ubezpieczeniowa oferuje Bezpośrednią Likwidację Szkody. BLS pozwala na ubieganie się o odszkodowanie bezpośrednio w tej firmie, w której zostało ubezpieczone nasze auto, nie zaś u ubezpieczyciela sprawcy. Oba towarzystwa ubezpieczeniowe rozliczają się następnie pomiędzy sobą. To najwygodniejszy i najszybszy sposób na odzyskanie pieniędzy. Na opcję BLS najlepiej zresztą zwrócić uwagę już na etapie wyboru OC.

  1. Ustalenie rozmiaru szkody

Likwidacja szkody może odbyć się w wariancie gotówkowym lub serwisowym. W tym pierwszym wypadku wyceny dokonuje rzeczoznawca ubezpieczyciela, a z polisy wypłacane są pieniądze, które posłużą kierowcy do opłacenia naprawy. Tak jest szybciej i może się też zdarzyć, że część odszkodowania zostanie nam w kieszeni, bowiem naprawa okaże się tańsza. Wariant drugi jest z kolei wygodniejszy: wystarczy znaleźć warsztat, najlepiej taki, który ma podpisaną umowę z ubezpieczycielem i nie trzeba się martwić o nic więcej. Jest również zalecany dla nowych aut, daje bowiem gwarancję naprawy z użyciem oryginalnych części.

Wielu kierowców podczas ustalania rozmiaru szkody zapomina o wycenie szkody osobowej. Uprawnia do niej nie tylko pobyt w szpitalu czy trwałe uszkodzenie ciała. Jeżeli stłuczka uniemożliwiła obecność w pracy albo spowodowała długotrwały ból, np. w wyniku nadwyrężenia kręgosłupa, również jest to podstawa do ubiegania się o odszkodowanie. Jeżeli na tym etapie kierowca sam nie uwzględni szkody osobowej, zrobi to za niego ubezpieczyciel ‒ tyle że niekoniecznie tak, jak kierowca by tego oczekiwał. Dlatego wyceniając szkodę, trzeba koniecznie uwzględnić również i ten aspekt.

  1. Odwołanie od decyzji

Warto negocjować na etapie ustalania rozmiaru szkody. Jeżeli wycena ubezpieczyciela wydaje się niesprawiedliwa, można ją odrzucić i zaproponować swoją. Warto zadawać pytania w wypadku jakichkolwiek wątpliwości. Od decyzji ubezpieczyciela można się odwoływać. To najlepsza ścieżka dochodzenia swoich racji.

W wypadku OC, termin na odwołanie się wynosi trzy lata, chyba że szkoda powstała w wyniku przestępstwa ‒ wtedy ten czas wynosi aż 20 lat. Nie warto, rzecz jasna, zwlekać aż tak długo, bo im więcej czasu upłynie od zdarzenia, tym trudniej będzie ustalić jego dokładny przebieg. Odwołanie powinno zawierać numer szkody oraz krótki opis decyzji, która jest jego przedmiotem. Dobrze jest powołać się na ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

W treści odwołania koniecznie powinno się zawrzeć solidne argumenty. Wniosek nie poparty żadnymi racjami najpewniej zostanie odrzucony. Można np. udowodnić, że samochód jest wart więcej niż oszacował ubezpieczyciel, podając przykłady cen danego modelu i rocznika w komisach samochodowych i na aukcjach internetowych. Jeśli w wycenie nie zostały ujęte jakieś elementy, które uległy uszkodzeniu podczas zdarzenia, należy dołączyć faktury za ich naprawę. Można też powołać się na opinię niezależnego biegłego, choć ubezpieczyciel nie ma obowiązku jej uwzględnić.

Odwołanie można złożyć osobiście, mailowo, telefonicznie lub wysłać listem poleconym. Ten ostatni sposób jest najpewniejszy, bowiem daje gwarancję potwierdzenia, że ubezpieczyciel otrzymał pismo. Na odpowiedź ma 30 dni i powinien to zrobić drogą listowną, nie poprzez e-mail. Jeśli potrzebuje więcej czasu, musi o tym fakcie uprzedzić. Wówczas odpowiedź musi zostać udzielona maksymalnie po 60 dniach. Jeśli odwołanie zostanie odrzucone, wówczas pozostaje jeszcze złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego o interwencję lub pozasądowe rozwiązanie sporu. Gdy to nie rozwiąże sporu, ostateczną instancją jest sąd powszechny.

Jeśli chcesz dobrze wybrać ubezpieczenie lub Twoja sytuacja jest nietypowa, wypełnij formularz na stronie. Doradca mfind ruszy z pomocą >>

Zupełna bierność daje towarzystwu ubezpieczeniowemu przyzwolenie na rozwiązanie roszczenia w sposób najkorzystniejszy dla niego samego, nie zaś dla klienta. Dlatego dobrze jest wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje prawo.